PSpice - zmienna rezystancja

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Jak zaimplementować liniowo zmieniającą się rezystancję np. 1-1000Ohm w
czasie 0-10s. Czas symulacji to też 10s. Próbuję wykorzystać r_var i
ustawiać tam parametr SET, niestety chyba nie tędy droga.

--
PH

Re: PSpice - zmienna rezystancja
Quoted text here. Click to load it
W LTspice takie rzeczy robiEA% na BC%rF3%dB3%ach z opisem behawioralnym, o
tak:
http://wstaw.org/images/free/2009/11/14/ee7a227eac7f120f397beadabe3a94.png

V(xxx) to napiEA%cie na BC%rF3%dle prB1%dowym, drugi koniec do masy, ale gd=
yby
miaB3% byE6% zapiEA%ty gdzie indziej, to wtedy V(wEA%zeB3%1, wEA%zeB3%2), t=
rzeba je
jakoB6% nazwaE6%, bo potem przy edycji schematu mogB1% z automatu dostaE6%
inne nazwy.

MoBF%e to co prF3%bujesz zrobiE6% da siEA% osiB1%gnB1%E6 teBF% w inny spos=
F3%b.
Koniecznie potrzebna Ci jest symulacja w domenie czasu? MoBF%na by
zrobiE6% symulacjEA% parametrycznB1%, o tak:
http://wstaw.org/images/free/2009/11/14/8a04ac7497fbb9a46739eb99b6fce8.png

Tutaj akurat jest logarytmiczna zmiana parametru, od 1 oma do 10
kiloomF3%w, 5 krokF3%w na oktawEA%. Liczona jest tylko symulacja
staB3%oprB1%dowa (punkt pracy).

Nie wiem, ktF3%re z rozwiB1%zaF1% bEA%dzie lepsze. To drugie trwa jednak
trochEA% czasu, bo kaBF%dy krok to nowa symulacja.

Re: PSpice - zmienna rezystancja
shg pisze:
Quoted text here. Click to load it

Próbowałem także to robić z poziomu Capture ale nie podołałem. Ale
prędzej czy później się to mi przyda.

Quoted text here. Click to load it

No i tak to zrobiłem i oczywiście uzyskałem potrzebne mi informacje.
Dzięki za pomoc.

--
PH

Site Timeline