analizator widma 20MHz, 16 bitów

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam wszystkich

RobiEA% prace magisterskB1% i w ramach pracy budujEA% cyfrowy odbiornik
sygnaB3%F3w do 5MHz.
Mam problem z ktF3%rym borykam siEA% juBF% od 2 miesiEA%cy. UkB3%ad B3%aczy=
 sie
przez moduB3% USB mikrokontrolera PIC32 z komputerem i zbiera wyniki
demodulacji z ukB3%adu AD6620. Na razie demodulujEA% przebieg sinusoidalny
zadany z generatora. Ten przebieg jest bardzo zakB3%F3cony. Podejrzewam
BF%e problem moBF%e sie tworzyc przy komunikacji przetwornika A/D AD9245 z
ukladem AD6620(stany nieustalone). Abym mF3%gB3% zweryfikowaE6% swoje
podejrzenia potrzebowaB3%bym analizatora stanF3%w logicznych.Czy ktoB6%
majB1%cy taki sprzEA%t pozwoliB3%by mi skorzystaE6% z takiego analizatora.
Sprawa jest dla mnie bardzo waBF%na i chEA%tnie zapB3%acEA% za pomoc:)

Pozdrawiam
Tomasz

Re: analizator widma 20MHz, 16 bitów
W dniu 25.05.2011 22:18, szczypior pisze:
Quoted text here. Click to load it

Witam
Mam 96-kanałowy analizator HP1661CS. Pewnym problemem może być dość
skromna długość pamięci tego analizatora (8k sampli). Jakby Kolega
przebywał w okolicach Słupska to z chęcią pomogę.
Czy korzysta Kolega z gotowych modułów evaluacyjnych Analoga, czy sam
robił płytki ? Może zakłócenia pojawiają się jeszcze po stronie
analogowej ?

Pozdrawiam
Grzegorz


Site Timeline