Montering af et coax stik PL259? - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: Montering af et coax stik PL259?
Quoted text here. Click to load it

Det kan du jo så gøre, som du vil, men jeg har faktisk en A-licens.
Og det er kun på radioen, det kræves at tilkendegive sig med gyldigt
call sign.

Vy 73 de oz og resten må du gætte dig til. ;0)Re: Montering af et coax stik PL259?
Hej Jim,

Lad os bare lave lidt mere raw i den ;-)


Quoted text here. Click to load it


Jeg har faktisk et kaldesignal, men det er vel mest relevant i
amatørgruppen, og er indehaver af  en af de ægte  A-licenser siden 1987 -
den var jo dengang man faktisk skulle erlægge et stykke arbejde for at
aflægge prøven...  gnæk...


Vy 73 de oz1etp/Lars


Re: Montering af et coax stik PL259?
Quoted text here. Click to load it
Jeg får næsten lyst til det, men jeg vil sgu ud og opleve det gode vejr.
:0)
Så bliver VHF´en slukket, så livet kan nydes i solen.

J.Re: Montering af et coax stik PL259?

Quoted text here. Click to load it

Ja, du er en vaskeægte helt, er du. Flot dér at prale med en eksamen,
som ikke kan tages mere. Det gør dig helt sikkert til en langt mere ægte
radioamatør :-)

Vh. KJ (uægte radioamatør siden 15. april 2005)
 

Re: Montering af et coax stik PL259?
Bøh,

Quoted text here. Click to load it

Det minder mig om en anekdote som min kammerat oz1lqb plejede at stikke
inden alle fik en A-licens.
Han plejede at sige at blandt privatradio-folkene hed det sig at man var
"frelst" hvis man havde licens og havde man en A-livcens var man "præst"..
Og lad nu være med at snakke om paver og kardinaler, for "kardinalerne" med
Paven i spidsen er/var et traditionelt jazz-orkester fra O'ense ;-)

Hvem var det forresten der engang sagde at de ægte radioamatører er
piraterne - dem med licens er jo professionelle... gnæk.... Jeg elsker at
drille, men vi kunne godt tage en diskussion om hvad det vil sige at være
ægte radioamatør - det skal bare ovre i amatørgruppen og helst med et glimt
i øjet....

Vy 73 de oz1etp/Lars

Re: Montering af et coax stik PL259?
Karsten H. Jensen said the following on 16-04-2005 00:10:
Quoted text here. Click to load it
........
stik,
Quoted text here. Click to load it
for UHF
Quoted text here. Click to load it

UHF st+AOU-r vel i denne forbindelse for +AF8-U+AF8-egnet til +AF8-HF+AF8- ;-)
Det er jo bare et 4mm bananstik i et vandr+APg-r

/oz5co - carsten

Quoted text here. Click to load it
uden at
Quoted text here. Click to load it
>sendetilladelse.
Quoted text here. Click to load it

Det er vel den s+AOY-dvanlige snak om at v+AOY-re anonym p+AOU- usenet - men det
s+AOY-nker da trov+AOY-rdigheden at man ikke vil v+AOY-re ved hvem man er. Jeg
tager
heller ikke usignerede opslag p+AOU- Brugsens opslagstavle om "verdens
undergang" s+AOY-rlig alvorlig :-)

P/ carsten

Re: Montering af et coax stik PL259?
Quoted text here. Click to load it

Stik, - Jamen venner, - drejer det sig ikke bare om en tilkobling /
sammenkobling ? og for HF's vedkommende, at holde impedansen, sådan ca.
Kablet er jo stort set også et rør med en inderleder. Selvfølgelig, - jo
kortere bølgelængde, des større del af en sådan udgør stikket. Nej, der er
en anden ting, HF - VHF - UHF folket glemmer, eller ikke er klar over, og
det er isoleringsmaterialets betydning. Noget af isoleringen i disse stik
kortslutter, når man kommer højt op. Plexiglas er godt, men er ikke gode
venner med en loddekolbe. Teflon går meget langt op i frekvens, før det
brokker sig, så, hvis man ville se lidt på sådan noget, så kommer man langt.
Nogle folk kan ikke udstå synet af PL, jeg ved det godt, men sådan er der jo
så meget.

Mvh   Erling  OZ 7 IYRe: Montering af et coax stik PL259?
Erling & Lene Nansen said the following on 16-04-2005 09:34:
Quoted text here. Click to load it
Det store problem med PL stik er at man ikke har adskillt den mekaniske
samling og den elektriske forbindelse, hvilket er nødvendigt for at
kunne have en kontrolleret geometri/impedans henover samlingen. Ofte er
impedansen hverken 50 eller Ohm ;-)
Men selvfølgelig kan man bruge dem, man skal bare ikke tro at det
elektrisk er meget bedre end en kronemuffe.

Det er også interessant at se antenneinstallationen på store komercielle
  radiostationer med 600Ohm ballancerede feedere.

/carsten oz5co

Re: Montering af et coax stik PL259?

Quoted text here. Click to load it
er
og
stik
langt.
der jo

Detteher kan der koges en mængde suppe på. Jeg har brugt PL i over 40 år nu.
Jeg har haft forbindelse med dem jeg ønskede at snakke med. Jeg har selvsagt
ønsket at få mest mulig signal til modtageren, vise versa mest mulig af
forhånden værende effekt ud i antennen. Mit største tab har absolut ligget i
kablet, og det har så været underordnet om det har heddet RG58 - RG8 -
RG213 - eller H1000. Den smule tab, der er i stikket, er der nogle, der går
vanvittig højt op i. Kort sagt, - hvis der er teflon isolering i stikket,
vil jeg vove den påstand, at du har meget svært ved at måle nogen forskel, -
og da slet ikke på modtagerens S meter. Det er så lidt, det ikke er værd at
diskutere.

Hilsen   ErlingRe: Montering af et coax stik PL259?
+AD4-
+AD4- Detteher kan der koges en m+AOY-ngde suppe p+AOU-. Jeg har brugt PL i over
40
+AD4- +AOU-r nu. Jeg har haft forbindelse med dem jeg +APg-nskede at snakke med.
+AD4- Jeg har selvsagt +APg-nsket at f+AOU- mest mulig signal til modtageren,
vise
+AD4- versa mest mulig af forh+AOU-nden v+AOY-rende effekt ud i antennen. Mit
+AD4- st+APg-rste tab har absolut ligget i kablet, og det har s+AOU- v+AOY-ret
+AD4- underordnet om det har heddet RG58 - RG8 - RG213 - eller H1000. Den
+AD4- smule tab, der er i stikket, er der nogle, der g+AOU-r vanvittig h+APg-jt
op
+AD4- i. Kort sagt, - hvis der er teflon isolering i stikket, vil jeg vove
+AD4- den p+AOU-stand, at du har meget sv+AOY-rt ved at m+AOU-le nogen forskel,
- og da
+AD4- slet ikke p+AOU- modtagerens S meter. Det er s+AOU- lidt, det ikke er
v+AOY-rd at
+AD4- diskutere.
+AD4-
+AD4- Hilsen   Erling

Uanset div. teorier, s+AOU- er de forskellige typer UHF/PL259 i s+AOU- mange
kvaliteter - eller rettere mangel p+AOU- samme, s+AOU- kan du ikke regne med
impedans i overensstemmelser med givne specifikationer, hvoraf ingen for s+AOU-
vidt er normerede i mods+AOY-tning til BNC eller N-connectorer - og det langt op
over frekvenser, PL259 slet ikke er egnede til.

Jeg vil absolut ikke lade mig n+APg-je med PL259 til f.eks. 23 cm b+AOU-ndet.
Tab
+ACI-m+AOU-lt+ACI- med en modtager med et logaritmiskt S-meter er vikke
n+APg-jagtigt nok
til at m+AOU-le de halve, fl+AOY-kkede Db'ere

Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at anvendelse af PL259 ikke
tilfredstiller dit behov, hvor det s+AOU- netop med dine 40 +AOU-rs erfaring
til geng+AOY-ld, som du selv skriver, at man er i stand til at skille
f+AOU-rerne
fra bukkene ligesom PL259 med teflondielektrikum uanset specifikationer er
langt at foretr+AOY-kke. De japanske lavet af +ACI-gammeldags+ACI- bakkelit
eller
presset pap har jeg p+AOU- grund af for store tab (m+AOU-lbart) udskiftet med
endten
BNC eller N-connectorer. Det kan man naturligvis kalde for +ACI-overkill+ACI-
men
selv til 70 cm b+AOU-ndet anvendes trods alt N-connectorer, og jeg tvivler
st+AOY-rkt p+AOU-, at kun er for reklamen i det.

Der i +APg-vrigt en hel anden faktor, som ikke er n+AOY-vnt. Hvor store effekter
skal stikket kunne holde til? (uden at smelte.:-) +AMU-h jo, du skrev
forh+AOU-nden
v+AOY-rende effekt, men det er jo et endog meget vidt begreb.

Resten m+AOU- vel s+AOU- blot karakteriseres som en strid om kejserens
sk+AOY-g.:-)

Desuden er vores indl+AOY-g nok ogs+AOU- efterh+AOU-nden OT i denne gruppe.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen, OZ1GB

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Montering af et coax stik PL259?
Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it
op
endten
forhånden
Quoted text here. Click to load it

Jamen, - nu kommer du jo op i noget, hvor jeg godt vil give dig ret, omend
nødigt. 23 cm, - og 70 cm. I hvert fald 23 cm, ja. Jeg har også før givet
udtryk for, at jo højere man kommer op, jo større betydning. Undskyld. -
Normalt kører jeg kun 2 m. Jeg har normalt 10 w til rådighed på en TS 700G.
Derfor, - jeg har nok tænkt for lidt i andre baner. OK

Hilsen   ErlingRe: Montering af et coax stik PL259?
+AD4- Grrrr..
+AD4-
+AD4- Og ja, PL-stikket er sandsynligvis blevet til et engangsstik, men er
+AD4- arbejdet lavet ordentligt er det t+AOY-t og s+AOU- er det heller ikke
+AD4- n+APg-dvendigt at montere det p+AOU- ny fordi kablet med tiden bliver irret
+AD4- eller v+AOU-dt.. Af skade bliver man klog.. - men sj+AOY-lden rig.:-
+AD4-
+AD4- Vy 73 de Lars (Radioamat+APg-r)

I +APg-vrigt veldig flot shack og fin hjemmeside.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen, OZ1GB

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Montering af et coax stik PL259?
+AD4-
+AD4- Jamen, - nu kommer du jo op i noget, hvor jeg godt vil give dig ret,
+AD4- omend n+APg-digt. 23 cm, - og 70 cm. I hvert fald 23 cm, ja. Jeg har
ogs+AOU-
+AD4- f+APg-r givet udtryk for, at jo h+APg-jere man kommer op, jo st+APg-rre
+AD4- betydning. Undskyld. - Normalt k+APg-rer jeg kun 2 m. Jeg har normalt 10
+AD4- w til r+AOU-dighed p+AOU- en TS 700G. Derfor, - jeg har nok t+AOY-nkt for
lidt i
+AD4- andre baner. OK
+AD4-
+AD4- Hilsen   Erling

Jo, nu begr+AOY-nser jeg mig jo just til 10 W. (alt +AOY-re og respek) Jeg har
og
godt nok ikke et 1 kW PA-trin til 2 M endnu, men jeg har dog trods alt en
+AOY-ldre sag, der yder et sted mellem 100 og 150 W, et rigtig et med
radior+APg-r
(QQE 06/40) +- 1 til 70 cm, der yder 170 W.

Jeg har i +APg-vrigt et til 2 M. af samme art, jeg ikke bruger, o som passer
lige n+APg-jagtig til TS700G, og den er du velkommen til at e-maile mig direkte
om, hvis og s+AOU- fremt i fald med uden at o.s.v.:-)

Men det hele bliver lidt mere alvorligt, n+AOU-r vi taler om +AD4-1 kW p+AOU-
HF. S+AOU-
skal der alts+AOU- ikke optr+AOY-de mange +AL0- B's tab, f+APg-r end det kan
blive temmeligt
varmt, hvor tabet opst+AOU-r. S+AOU- er det man siger, om den best+AOU-r
r+APg-gpr+APg-ven - sit
down and wait or maximum smoke.:-)
--
Med venlig hilsen
Karsten, OZ1GB

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline