Knald i højttalere Tandberg TR 2040

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej!
NE5%r jeg afbryder radioen er der et ordentlig knald i begge hF8%jttalere.
Det er det samme resultat om jeg afbryder v. stikkontakten eller
direkte pE5% radioen.
Hvor skal jeg starte min fejlfinding??

PE5% forhE5%nd tak for et godt tip.

BF8%rge

Re: Knald i højttalere Tandberg TR 2040
Meget enkelt - og dog! Der sidder et relE6% pE5% hF8%jttalerudgangene for
netop at hindre disse "knald". Dette relE6% styres af et kredslF8%b med
flere transistorer. (Har du diagrammet foran dig, eller skal du have
et link hertil?). Over nettrafoens sek. sidder der 2 stk 1N4148 i
serie og med katoderne vendt mod hinanden, sE5%ledes at der opstE5%r en
positiv spE6%nding, nE5%r der er tE6%ndt og trafoen dermed afgiver en
spE6%nding. Denne positive spE6%nding styrer relE6%kredslF8%bet og tilslutt=
er
hF8%jttalerudgangene. Da der ingen ladeelko er, falder den positive
spE6%ding til 0, nE5%r apparatet afbrydes, hvorved relE6%et E5%bnes og
hF8%jttalerudgangene frakobles. SE5% prF8%v fF8%rst at se pE5% relE6%et om =
det
falder, nE5%r strF8%mmen afbrydes, det kan vE6%re sintret sammen, sE5% det
hE6%nger. Ellers mE5% du i gang med relE6%kredslF8%bet og mE5%le det igenne=
m.
Har du brug for mere hjE6%lp? - Venlig hilsen, Frej


Re: Knald i højttalere Tandberg TR 2040
Quoted text here. Click to load it

Hej Frej!
Tak for svaret, relE6%et trE6%kker godt nok under opstart. Men falder
mE5%ske for sent ved stop.
Jeg mE5% sikkert ingang med mE5%ling.

M.v.h.

BF8%rge

Re: Knald i højttalere Tandberg TR 2040
Quoted text here. Click to load it

Hej igen FREJ!
Hvis du har et andet diagram end det jeg har, for det stemmer ikke
helt overens med radioens, sE5% vil jeg naturligvis gerne se det.
Du kan maile det til:  bl(fjern)@bazic.dk

PE5% forhE5%nd tak

M.v.h.

BF8%rge

Re: Knald i højttalere Tandberg TR 2040
Hej, hej BF8%rge

DesvE6%rre har jeg intet andet diagram end det, der er pE5% den side med
Tandberg, som du selv har linket til. ForF8%vrigt en strE5%lende side med
faktisk alle diagrammer. Jeg kender heller ikke den pE5%gE6%ldende
modtager og har aldrig set den.

Det, jeg har gjort, er en simpel diagramanalyse. Men prF8%v at mE5%le om
midtpunktet mellem udgangstransistorerne virkelig ligger pE5% nul og
ikke svinger ud, nE5%r du slukker. DernE6%st er det sikkert, at der sidder
en diode over relE6%et. PE5% mit diagram, som sikkert er det samme som du
har, er det en 1N4148. Den kan godt vE6%re defekt. Jeg ville aldrig have
sat en sE5% lille diode ind, den vil nE6%ppe altid kunne klare der
reversespE6%nding, der opstE5%r, nE5%r spE6%ndingen tages fra relE6%et. Det
kunne godt tE6%nkes, at de transistorer, der sidder foran relE6%et er
dE5%rlige. Og dog, de sF8%rger jo for at relE6%et kan trE6%kke, nE5%r appar=
atet
er tE6%ndt.

Jeg undrer mig over, at der ikke er sat dioder (f.eks. 1N4007) i selve
ensretterkredslF8%bet. Jeg gF8%r det altid. AltsE5% fra +40 V (ladelytten)
til stel i spE6%rreretningen (katoden mod + spE6%ndingen) og en
tilsvarende fra stel til - 40 V. PE5% den mE5%de undgE5%r man ogsE5% at
ladeelkoerne fE5%r forkert polariseret spE6%nding, nE5%r der afbrydes for
nettet. Der kan jo ske en fejl et eller andet sted i opstillingen.

Men nok om det. Lad mig hF8%re, om du har fundet fejlen, evt. ved at
udskifte relE6%et, der mE5%ske er blevet for slapt i tilbagestillingen
grundet fjederen, der skal tilbagestille til nulstillingen.

Mvh fra Frej


Re: Knald i højttalere Tandberg TR 2040
Quoted text here. Click to load it

Hej Frej!
Tak for dit svar. Jeg har skiftet de 2 dioder !N4148 i
strF8%mforsyningen og de 3 lytter i selve sikkerhedskredslF8%bet.
Det hjalp lidt, men er naturligvis svE6%rt at vurdere. Jeg vil nu
kontrollere samtlig spE6%ndinger i kredslF8%bet (burde jeg selvfF8%lgelig
have gjort allerfF8%rst) Jeg har erfaret at nE5%r low filtret er inde er
der ingen problem. Det skal nok lykkes bare jeg bliver ved lE6%nge nok.

M.v.h.

BF8%rge

Site Timeline