Knald fra kontakter

Jeg har monteret 12V LED spots på mit badeværelse, som forsynes af en

12V AC jernkerne transformator.

Problemet opstår når jeg slukker/tænder for lyset på badeværelset, så giver det et stort "knald" i mine højttalere...

Jeg har som et forsøg monteret et RC led (100nF i serie med 100R) over kontakten, hvilket stort set eliminerer problemet.

Så vidt jeg forstår, er problemet at kontakten kun bryder fasen, hvorfor jernkerne transformatoren genererer en "spike" ud på nettet.

Vil det hjælpe at montere en 12V DC Led driver/trafo i stedet for jernkernen ?

pft. Jens

Reply to
Jens
Loading thread data ...

Ja, det er somme tider et problem med reaktive belastninger, nås man ikke bryder i nul-gennemgangen.

Ja, for at få den godkendt, skal den være fri for den slags unoder. Den er sikkert billigere, mindre og lettere, og giver en mere stabil spænding fra sig,

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Tak, det vil jeg så forsøge - Vh. Jens

Reply to
Jens

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.