Telia ADSL utan telefonabonnemang

formatting link

Telia har sagt att det ska vara möjligt att från och med i morgon fredag teckna ADSL-abonnemang utan krav på fast teleabonnemang, men PTS litar inte på Telia utan vill nu sätta hårt mot hårt.

Reply to
Ken
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.