Spis på en fas

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
C4%r det 1-fas med de 3 stiftade kontakterna? 2 lika stift och ett
bredare. C4%r det skyddsjord fas och nolla? Hur mE5%nga ampere krE4%ver det=
?
2 plattor ca 2000W/st och 2 ca 1000W/st. Och ugnsdelen Kan bli bort E5%t
ca 8000W nE4%r alt E4%r pE5%. 8000/230 ca 35A. StE4%mmer illa. Kanske
skyddsjord och 2 faser och 400V? Spisen gE5%r att koppla om till 3-fas.
Om sE5% F6%nskas.

Re: Spis på en fas
buss100 skrev 2010-06-22 14:08:
Quoted text here. Click to load it

Om det är denna typ av kontakt är det 1-fas, max 16A.

Stickpropp CEE 1-fas, 2+1-pol, 230V 16A, IP44

http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item67%182&path30%4000000,325000000,326000000

www.kjell.com / El-produkter / Starkström / 230V-kontakter / 67182


Jag misstänker att när den är kopplad som 1-fas så har du
bara ca halva effekten

--
/
Demmpa

Re: Spis på en fas
Quoted text here. Click to load it

PE5% claes i sjF6%n heter den  36-3099. Spisen E4%r avsedd fF6%r denna
kontakt, fF6%r full effekt. Och brassar man pE5% fF6%r fullt, sE5% ryker no=
g
en 16A propp direkt.

Re: Spis på en fas
Quoted text here. Click to load it

http://www.byggahus.se/forum/koek/64990-induktionshaell-230v-eller-400v.htm =
l
Jag har 3-fas med 3 10A proppar. SE5% det blir nog att koppla till 3-
fas, om spisen skall anvE4%ndas.
C4%ven om jag fE5%r 400V 20A sE5% blir det nog fF6%r lite.

Re: Spis på en fas
2010-06-23 00:35, buss100 skrev:
Quoted text here. Click to load it

Hahahahaha, ClaEs i sjön. Roligt.

Site Timeline