Re: Snabbåterinkoppling

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Quoted text here. Click to load it
Snabbåterinkoppling används på luftledningar där felen oftast är av
typen grenar som slår emot en fas, fågel mellan faserna, hopslag
beroende på vind. Sannolikheten att ett sådant fel försvinner är
mycket hög.

Man använder inte snabbåterinkoppling vid överlastfel.

Det går inte att använda om linjen skyddas av säkringar.

Bengt


Site Timeline