Keyboard controller - PC

Hei ... Trenger noen ferdig-programmerte controllere til spesielle PC-keyboard. Må kjøre protokollen som brukes i AT/PS2-maskiner. Type 8049 el.l. Hjelp å få? Alternativ: program for oppgaven beregnet for PIC, Motorola eller Atmel er også av interesse. Fin gruppe! Mvh. Niels Nielsen.

Reply to
Niels Nielsen
Loading thread data ...

Det er ikke så vansklig å få en Atmel till å emulere ps/2 protokollen. Sansynlig mindre problem en att få till en fungerende 8049.

Det man må vare ops på är den bidirektionelle naturen av ps/2.

Reply to
pbdelete

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.