Damsugar watt

Har de n=E5tt att g=F6ra med sugeffekt?

Reply to
buss100
Loading thread data ...

Hej Knekt!

Vem är det som suger, du eller damen =|:--))

buss100 wrote:

Reply to
Svempa

Ne, egentligen inte. sugeffekten är ju (undertryck x antal liter per minut)

Reply to
DogBrain

DogBrain skrev:

Sugeffekten vid munstycket brukar vara=20 ungef=E4r en femtedel av motoreffekten.

Exempel:

80-024 Nilfisk GO =95 Kraftfull 1600 W sugmotor med hela 290=20 W sugefftekt vid munstycket

Ralph

Reply to
Ralph Höglund

Ralph Höglund skrev:

Det borde inte vara tillåtet att sälja dammsugare utan att redovisa sugeffekten.

GLUDEN

Reply to
GLUDEN

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.