Blanda ah i nimh packet

G=E5r det blanda ah i nimh packet? 1.2v 1200mah 6 st. G=E5r det att byta ett mot 1400mah?

Reply to
buss100
Loading thread data ...

buss100 skrev:

a

Nej ut med packet!

Reply to
Helge Bälte

"Helge Bälte" skrev i meddelandet news:eadRi.11564$ snipped-for-privacy@newsb.telia.net... buss100 skrev:

Jag skulle nog inte tveka, ett par hundra mah spelar nog ingen större roll, accar diffar säkert en hel del inbördes, prova vetja, har du en laddare som känner av laddstatus så lär du märka om den slår ifrån som den ska, är det en enkel strömreducerande så spelar det ingen roll.

Reply to
/Putte

Helge Bälte farted:

All_ah_ ska med!

--
ÐIÇK

http://tinyurl.com/y834mq
 Click to see the full signature
Reply to
ÐUIK van ÐRÇL

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.