W czym projekty elektryczne ?

Witam W jakim programie (najlepiej darmowym ale niekoniecznie) mozna robic proste wykonawcze projekty elektryczne ?

Fantom

Reply to
Fantom
Loading thread data ...
Reply to
Andrzej Skalski

PCSchematic

Jacek "Plumpi"

Reply to
Jacek "Plumpi

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.