Uszkodzenie triaka w układzie diodowym

Co oznacza "uszkodzenie triaka w układzie diodowym" (jest to cytat z normy). Jak to można zasymulować w działającym układzie elektronicznym ? Niestety nie jestem specem od elektroniki, dlatego proszę o pomoc.

Reply to
Jendreck
Loading thread data ...

Domyślam się, że chodzi o uszkodzenie, po którym następuje przewodzenie tak jak przez diodę (tyrystor). Wtedy zasilanie urządzeń indukcyjnych grozi ich uszkodzeniem w wyniku przepływu dużego prądu.

Reply to
EM

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.