USART`y w AT91SAM7S64

Witam.

Ile USART`ów ma ten proc. W pdf-ie na początku opisu tego proca jest "Two (AT91SAM7S256/128/64/321) or One (AT91SAM7S32) Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitters (USART)" co sugerowałoby, że są dwa. W szczegółowym opisie USART`a piszą cały czas o jednym "The Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transceiver (USART) provides one full duplex universal synchronous asynchronous serial link." W mapie pamięci peryferii widnieją dwa. Według niej jeden ma rejestry zaczynające się od adresu 0xFFFC0000, drugi od 0xFFFC4000. Korzystam z CrossStudio i tam w pliku nagłówkowym "AT91SAM7.h" są deklaracje tylko do jednego USAT`a (od adresu 0xFFFC0000)

Czy ja coś źle tłumaczę, o czymś nie wiem ?? Ile w końcu ma tych USAT`ów ???

Proszę o rozjaśnienie

Pozdrawiam IM

Reply to
IM
Loading thread data ...

IM napisał(a):

Dwa. I dodatkowo DBGU o ograniczonych możliwościach. W notach aplikacyjnych Atmela znajdziesz odpowiednie pliki nagłówkowe z definicjami adresów rejestrów i masek bitów (AT91SAM7S64.h) oraz z funkcjami inline obsługi peryferiów (lib_AT91SAM7S64.h). Adresy bazowe 2 USARTów to:

0xFFFC0000 // (US0) 0xFFFC4000 // (US1)
Reply to
Adam Dybkowski

Rozumiem, że US0 i US1 są identyczne co do sposobu programowania i ich możliwości?

Dięki i pozdrawiam

Reply to
IM

IM napisał(a):

Tak. BTW: Przy pisaniu sterownika przeczytaj dogłębnie erratę na końcu PDFa.

Reply to
Adam Dybkowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.