termotransfer na szkle

Loading thread data ...

Przecież to najzwyklejszy w świecie "button" pojemnościowy, widać od razu po rzędzie trójkątnych elektrod, nawet bez słuchania :P

Reply to
Jakub Rakus

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.