stos TCP/IP

Reply to
identyfikator: 20040501
Loading thread data ...
Reply to
Greg(G.Kasprowicz
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501

identyfikator: 20040501 napisał(a):

Szybciej napiszesz sam (5 minut roboty?) niż doczekasz się konkretnej odpowiedzi. Ale jeżeli chodzi o nawiązanie połączenia TCP/IP i przesyłanie tam znaków, wystarczy dowolny klient telnet.

Reply to
Adam Dybkowski
Reply to
Greg(G.Kasprowicz

A niekoniecznie. Netcat/NC/network connection - trzy nazwy tego samego.

J.

Reply to
J.F.

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.