RTC DS1307

Loading thread data ...
Reply to
invalid unparseable
Reply to
invalid unparseable
[...]

Jesteś pewien tego 'kilo'?

[...]
Reply to
RoMan Mandziejewicz
Reply to
invalid unparseable

Dnia 2005-02-14 17:47, Użytkownik Pablo C napisał:

PCF8583 na kondensatorze 0,22F wytrzymuje prawie tydzień, co się w miarę zgadza z teoretycznym czasem obliczonym na bazie danych z PDF-a.

Reply to
badworm
Reply to
invalid unparseable

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.