Re: Urządzenia 3-fazowe w sieci z innymi...

>> Czy odbiorniki 3-fazowe nie powinny mieć z urzędu odłącznika w razie

>>> zaniku fazy? >>> Mam w kilku lokalizacjach 3-fazowe ogrzewacze i wpływ zaniku fazy na >>> pozostałe 1-fazowe odbiorniki w tej samej instalacji jest dość >>> spektakularny - choć jeszcze nic się nie spaliło od tego. >> Lepiej sprawdź, co się dzieje z przewodem N w Twojej instalacji, jeśli >> zauważasz taki problem... > Na odłączonym od swojej fazy wejściu odbiornika 3-fazowego pojawia się > jakieś niezerowe napięcie - co tu przewód N zmienia?

Pisałeś o odbiornikach 1-fazowych - dla nich przewód N ma dużo do rzeczy. Jeśli niedociążenie jednej fazy powoduje problemy na odbiornikach jednofazowych, to zazwyczaj jest to problem z przewodem N.

Reply to
RoMan Mandziejewicz
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.