Rdzenie EI z blachy -gdzie ?

Witam ! Gdzie wysyłkowo i w ludzkich cenach (ilości detaliczne) można kupić rdzenie z karakasami z blachy transformatorowej. Przekroje od 5 do 20 cm^2. Mogą być używane byle nie przegrzane (karkasy oczywiście).

G.B.

Reply to
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.