Prosty programator SVF

Potrzebuje zrobić/kupić programator JTAG obslugujący SVF.

Sposób wykonywania poleceń SVF jest drugorzędny, czyli może to być i w hardware i w software.

Idelnie gdyby JTAG był 1.8V-5V.

Widze że potrafi to np. Bus Pirate. Ale jest dośc drogi. Ktoś widział coś tańszego bądź łatwego do wykonania samodzielnie?

Reply to
Sebastian Biały
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.