pracujący n

Panowie,

chciałbym na stałe połączyć wyjście przetwornicy impulsowej mocy

500W/13.8V (2T forward z prostownikiem synchronicznym) oraz transformatora 12V/4W z mostkiem prostowniczym tak, by pracowały na wspólny bank kondensatorów 15mF. Chodzi o zapewnienie zasilania dla krytycznej części systemu w sytuacji, gdy faza przetwornicy nie będzie zasilona, a na fazie transformatora dalej będzie napięcie. Oczywiście układ sobie tę sytuację wykryje i odłączy energochłonne odbiorniki. Jakieś przeciwwskazania?

Druga sprawa: czy za dławikiem sprzężonym zasilania 230V koniecznie trzeba dać kondensatory Y do PE, czy wystarczy X 150nF po obu stronach między L i N?

Pozdrawiam, Piotr

Reply to
Piotr Wyderski
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.