PCF8574

Loading thread data ...

W dniu 2010-03-23 12:54, PC pisze:

OIDP Power-on reset powoduje ustawienie wszystkich wyjść na Hi.

Reply to
Mario
Reply to
invalid unparseable
Reply to
Sylwester Łazar

Michał pisze:

Cześć

1.Układ nie posiada dwóch adresów,pomylił kolega bit R/W z adresowymi. Adresowanie po I2C ma 7 bitów czyli do 127 urządzeń a 8 bit to R/W

2.Ależ wszystko jest w manualu. Proszę popatrzeć na schemat wew. Port wyjściowy nie ma tranzystora do ustawiania stanu wysokiego na wyjściu. Ma źródło prądowe o ile dobrze pamiętam 100uA. Jeżeli ma pracować jako wyjściowy to możesz albo wymusić stan niski albo go nie wymuszać i wtedy masz stan wysoki realizowany poprzez źródło prądowe.

Jeżeli ma pracować jako wejście to stan niski podobnie wymuszony zewnętrznie a wysoki może być wymuszony zewnętrznie lub podobnie jak w poprzednim przypadku.

Tak czy siak - wejście czy wyjście nie ma przełączania kierunku portu.

Pozdrawiam

Adam

Reply to
Adam Górski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.