Kontroler PWM - co lepszego od SG3525?

Witam. Myślę nad projektem step-up z wejściem 10-15V (akumulator 12V) i wyjściem 15-20V 2-3A, przy czym z pewnych względów może być potrzebna zmiana Vout napięciem stałym (zachowując stały dzielnik sprzężenia zwrotnego). Stąd raczej odpadają 5-końcówkowe układy typu "wszystko w jednym" (brak oddzielnie wyprowadzonego Vref i wejścia + wzmacniacza błędu), raczej osobny kontroler i klucz MOSFET. Klasyczny SG3525 by się nadawał (przy wypełnieniu <50% wystarczy jedno z 2 wyjść), ale w przeszukując archiwum grupy widzę nie najlepsze opinie o nim, a może w roku 2013 jest coś nowszego, lepszego, łatwo dostępnego i taniego (ilości detaliczne)? Na szybko z dostępnych w TME znalazłem np. UC2825 i UC2846. Ktoś stosował w praktyce - dobre to, czy może jakieś inne propozycje?

Reply to
M
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.