jak dziala pomiar TRUE RMS

Loading thread data ...

bratPit[pr] pisze:

przejrzyj karty katalogowe i noty aplikacyjne układów scalonych które to robią. Na przykład Analog Devices AD737, AD636 i im podobne:

formatting link

Reply to
Michał Baszyński

W artykule <hb1fbc$lho$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl> bratPit[pr] napisalu:

Ciekawy ze względu na zasadę działania jest LT1088

formatting link
z przetwarzaniem termicznym (choć to już obsolete). Obecnie mają wersje sigma-delta (LTC1966 i in.).

Reply to
JS

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.