Duzy uklad w protelu

Loading thread data ...

Ja nie tworzę

Zawsze podłączam wszystko jawnie.To głównie dlatego że z reguły występuje kilka napięć zasilających i oddzielne masy cyfrowa i analogowa, od razu więc widać co jest do czego podłączone.

Przy dużych elementach (z dużą ilością pinów) nie rysuję wszystkiego jako jednego bloku tylko rozbijam komponent na kilka mniejszych, funkcjonalnie zamkniętych bloczków, np. zasilanie, interfejs pamięci, interfejs peryferiów itp. Łatwiej wtedy zgrupować na poszczególnych arkuszach schematu elementy odpowiedzialne za realizację danej funkcji.

Reply to
RobertP

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.