Dobór tranzystorów mocy

Witam,

Mam 150 tranzystorów MJ15003. Mam z nich wybrać 30 które mają pracować w zasilaczu (równolegle). Jak je sparować?? Jak to zrobić "domowym sposobem"??

Reply to
Marcin
Loading thread data ...

Ja bym wziął 30 kolejnych i nie sprawdzał :P

Reply to
Piotr Chmiel

wez 1-sze lepsze i daj male opory w emiterach(0.1oma)...problem zniknie

Reply to
greg

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.