czy jest na grupie ktos kto zna dobrze techniczny angielski???

Loading thread data ...

Zdecydowanie wolę po angielsku :-D

[...]

BTW: ktoś wyłączył antyvira na jednym z moich kont i dzisiaj co chwilę dostaję: Podobac sie przeczytac ten udokumentowac.

Reply to
RoMan Mandziejewicz
Reply to
Tomasz Jablonski
Reply to
Tomasz Jablonski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.