AVR-USB i linux

Jaka jest szansa na uruchomienie pod linuxem konwertera USB->RS232 Igora Cesko

formatting link

Na stronie autora driver jest tylko pod winde.

Na google znalazłem coś w egzotycznym języku o module murasaki

formatting link
Chciałbym to wykorzystać jak zwykłą przejściówkę pod minicom-em. Jak zabrać się za pisanie takiego drivera pod linuxa ?

Reply to
tomi
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.