AT91SAM7S64 i MAINF

Loading thread data ...

SlowClock nie bierze się z powietrza ;-) tylko z generatora RC, który ma prawo pływać w dość szerokim zakresie (zobacz w PDFie). Jeżeli proc popędzasz kwarcem to korzystając z powyższej metody możesz conajwyżej wyliczyć, z jaką częstotliwością tyka SlowClock (przyjmując stałą częstotliwość kwarcu). Ale i tak do równego taktowania USB (48MHz) lepszy jest kwarc 12 MHz niż 18,432 MHz.

BTW: Znacznie lepiej rozwiązali to w AT91RM9200, gdzie do generacji

32kHz podłącza się drugi, dedykowany kwarc. I wtedy można rzeczywiście sobie wyliczyć częstotliwość głównego kwarcu. :)
Reply to
Adam Dybkowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.