akumulator samochodowy

Reply to
identifikator: 20040501
Loading thread data ...

Nieszczelność na wyprowadzeniu z akku. Elektrolit sobie wycieka.

Klema nic nie winna... Choć obrywa najbardziej ;)

Reply to
DJ
Reply to
identifikator: 20040501

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.