3,3V i STK200

Loading thread data ...

Konop napisał(a):

Najskuteczniejsze rozwiązanie: wymienić w programatorze układ na 74LVC245.

Reply to
Adam Dybkowski

Konop napisał(a):

Do czasu. Napięcie 5V z portu LPT komputera może się przedostać przez diody zabezpieczające w buforze 'HC244 do głównego napięcia zasilania procesora. Tam trafi 5V-0,7V i kłopot gotowy. Bufory z serii LVC są "5V tollerant" czyli przeżywają bezproblemowo podanie napięcia 5V na pinie mimo że cały układ jest zasilany 3,3V - i co najważniejsze - nie przepychają tego napięcia 5V do reszty otoczenia.

Reply to
Adam Dybkowski

Konop napisał(a):

Zasilasz bufor LVC napięciem np. 3,6V i takie sygnały bez problemu rozumie z jednej strony port LPT, a z drugiej procesor 5V.

BTW: Mam zamiar złożyć sobie coś takiego:

formatting link

Reply to
Adam Dybkowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.