Re: zoek een ic

Misschien past het hier niet, maar ik waag het er op: ik ben nml. op

> zoek naar een Siemens ic tca 105B.

De vraag kan je beter stellen in news:nl.hobby.elektronica ; f'up gezet.

Maurits

Reply to
Maurits
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.