nokia 3310

Hallo hobbyisten.

Wie weet er een adres waar ik een display voor een Nokia 3310 kan krijgen voor niet al teveel geld?

Kom maar op met die gouden tip !

Bedankt en de vriendelijke groeten van Ton T. snipped-for-privacy@hotmail.com

Reply to
Ton techneut
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.