marmitek macro schrijven

Ik probeer om een macro te maken die het volgende doet:

ALS bewegingsmelder het commando 'het wordt donker' heeft uitgezonden EN het is DAN schakel module in.

Echter, binen marmitek lijkt het er op dat een macro getriggert moet worden en niet continu op de achtergrond blijft draaien.

Ik kan niet de bewegingsmelder als trigger voor de macro gebruiken in de situatie dat hij vóór het door mij opgegeven tijdsraam aangaat.

Wel omgekeert: Indien binnen het tijdsraam het donker wordt dan 'doe de module aan', immers, dan kan ik zijn puls gebruiken voor de macro te triggeren..

Ik moet nu eigenlijk een lus hebben die continu het door mij opgegeven tijdraam bewaakt en de éénmaal afgegeven status van de bewegingsmelder onthoudt, dus een 'continu draaiende macro zonder triggers'.

Hoe kan ik dit doen?

Frits

Reply to
Frits
Loading thread data ...

Inmiddels deels opgelost. De Marmitek software is niet echt handig en hikt ook behoorlijk maar ik heb voorlopig het volgende verzonnen totdat ik wat anders als besturingssoftware heb (of ga schrijven voor het X10 protocol)

macro: 01 trigger: A16 action: SetFlags [1]

*****************************************

macro: 02 trigger: A11 macro 02 on at 16:22 Daily trigger conditions: A11 On And Flag Status On - 1 action: ClearFlags [1] Turn LM12 On and dim to 35%

******************************************* macro: 03 trigger: A16 trigger conditions: A16 On And the time is between 4:30pm ans 11:00 pm action: ClearFlags [1] Turn LM12 On and dim to 50%

******************************************* LM 12 On at 17:20 And dim to 60%, off at 22:00 Daily

mvrg, Frits

Reply to
Frits

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.