Ik beken, ik ben een nabouwer.

..en heb een makkelijke vraag: op een elco, is de zwarte band nou + of - .

w.

Reply to
Werner Teeling
Loading thread data ...

Hoi Werner,

Werner Teel>

Bijna altijd is alleen de - aansluiting gemarkeerd, verder staat er bijna altijd ook een - teken in die vaak witte of andersgekleurde balk (maar zie net dat er ook elko's zijn zonder - teken in de balk, zie er net zoeen voor me liggen, die de negatieve pool markeert.)

groeten van Bart

Reply to
Bart Jorritsma

Die balk kun je ook lezen als een 'min'.... werkt bij mij altijd als ik twijfel

Ron@ld (ook wel 'ns een nabouwer)

Werner Teeling schreef in berichtnieuws snipped-for-privacy@wernert.notthispart.nl...

Reply to
rubby.bubby

De balk is de min. Bij een zwarte elco is die balk meestal wit trouwens, zodat die hele brede zwarte de plus is.

Reply to
`Leo

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.