Cadstar 3D

Cadstar van Zuken blinkt niet bepaald uit in openheid. Interfacing naar andere software is lastig. Met Cadstar 3D kun je blijkbaar onder andere het koper van je layout omzetten naar de extensie *.sat, dat weer door andere pakketten kan worden ingelezen. Je kunt veel meer met Cadstar 3D. Het stukje dat de layout naar *.sat omzet hebben ze, meen ik, ingekocht. Meer als het omzetten van de layout zelf heb ik echter niet nodig. Dus ben ik op zoek naar het veel eenvoudigere pakketje dat dit kan. Ik weet echter verder niets, geen naam, niets. Wie kent dit pakketje en weet wie dat levert.

Hal.

Reply to
Hal
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.