Triakstyring av seriemotor (300VA)

AVR.

230V AC -> R = 1M -> int0. Zero crossing. Starter Timer0.

T0 timer ut ventetiden for triging av triak.

Spørsmål:

Det er nære å velge en oppløsning av triging på 256, men hvor stor oppløsning er praktisk nyttig?

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.