Termineringsmodstand for RS485 driver

Hej

Hvorledes beregner man den optimale termineringsmodstand for en RS485 driver, når man skal kunne køre op til 115kbps og maks. kabellængde er 50 meter?

Mvh Wind

Reply to
Carsten Wind
Loading thread data ...

Carsten Wind skrev:

Jeg tror ikke du får så meget ud af at ændre på termineringen (normalt

120 ohm), prøv hellere at kigge på denne side:
formatting link
der er et par guldkorn.

Mikkel

Reply to
Mikkel Lund

Driveren er ligeglad. Det er kablet, der skal termineres. Og modstanden skal have samme værdi som kablets karakteristiske impedanx.

Hvis det er almindeligt twist pair med skærm, skal du nok regne 110 til

120 Ohm. På den anden side: Hvis det "kun" er 50 meter og "kun" 115kbps er det ikke så farligt. Returløbetiden på 50 meter kabel er ca 500ns. Den mindste kant til kant tid på et 115kbit signal er ca 7us, hvilket er mere end 10 gang så lang tid. Dermed anser jeg ikke termineringen for kritisk. Brug bare 100 Ohm.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Okay

Vil det sige at man med en "standard" termineringsmodstand på 120 Ohm kan kommunikere hen over de 4000 feet som er opgivet i EIA485 standarden? Men er det udafhængig af baudrate?

Jeg har set mange designs hvor termineringsmodstanden er et sted imellem 1k og 10k, hvad har det at sige på rækkevidden / maks. baudrate?

Mvh Wind

Reply to
Carsten Wind

Carsten Wind skriver:

Ved at kigge på kablet. Læs evt her:

formatting link

Mine længeste erfaringer med RS485 er godt og vel 120 meter i et vindmølletårn. Her var terminering først nødvendigt, da vi fik hurtigere RS232/485 convertere, da reflektionen i kablet fra en transmit, fik converteren til at tro at der kom signal retur og sendte en ultrakort puls retur til den serielel indgang på møllecontrolleren. Den var uden rigtig UART og satte pulsen i "kø" som en del af en datastreng.

Klaus

--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Nej. Det, der skal matche er impedansen af kablet og termineringsmodstanden. Så hvis kablet er 120 Ohm, skal modstanden være

120 Ohm.

Det betyder, at hvis du kører korte afstande og lave hastigheder er der ikke et problem. En modstand på 1k eller 10k har INGEN betydning for reflektioner på kablet. De kan allerhøjst holde modtageren i en passende passiv tilstand, når ingen bruger kablet.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.