Spændingsdeler 12 - 7 V ?

Jeg vil gerne lave en spændingsdeler til min bærbare PC fra bilens 12 (13,8) V direkte til batteriet på den bærbare (ca. 7 V). Kan nogen henvise til en opstilling (f.eks. med en zenerdiode m.v.), der er dimensioneret til at kunne levere ca. 1 Amp. ?

ab

Reply to
ab
Loading thread data ...

"ab" wrote in news:3f0da8c9$0$32541$ snipped-for-privacy@dread16.news.tele.dk:

1N400x +------|
Reply to
Søren

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.