Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
(svar sendes til: dk.teknik.elektronik)

I de glade elektronrørsdage anvendtes i langt de fleste tilfælde  
udgangstransformatorer.

Nogen har på et tidspunkt fortalt mig, at en rørforstærker med  
udgangstransformator ikke må strømfødes, hvis der mangler en passende  
lav modstand på sekundærsiden.

-

Mon i samme ombæring kan argumentere for, at en ubelastet  
nettransformator ikke få strøm?

Der skal vel sidde VDR/TVS-lignende enheder på indgang eller udgang for  
at hindre overslag, ved slukning af en nettransformator?

F.eks. skal et relæ jo have en belastning f.eks. i form af en  
modsatledende diode ved jævnstrøm.

Glenn

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
(svar sendes til: dk.teknik.elektronik)

I de glade elektronrørsdage anvendtes i langt de fleste tilfælde  
udgangstransformatorer.

Nogen har på et tidspunkt fortalt mig, at en rørforstærker med  
udgangstransformator ikke må elfødes, hvis der mangler en passende lav  
modstand på sekundærsiden.

-

Mon man i samme ombæring kan argumentere for, at en ubelastet  
nettransformator ikke må få el?

Der skal vel sidde VDR/TVS-lignende enheder på indgang eller udgang for  
at hindre overslag, ved slukning af en nettransformator?

F.eks. skal et relæ jo have en belastning f.eks. i form af en  
modsatledende diode ved jævnstrøm.

Glenn

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?

Quoted text here. Click to load it
Det er også anvendt i transistor forstærkere, også den dag idag.

Quoted text here. Click to load it
Pga. udgangs impedansen, den følger efter en nærmere formel
omsætningsforholdet i trafoen, så uden belastning er udgangs
impedansen meget stor og det er ikke alle forstærker konstruktioner
der kan lide det.

Quoted text here. Click to load it
Nej ikke på helt samme måde, det er lidt andre faktorer der gør sig
gældende.

Quoted text here. Click to load it
Jaaa, men også for at dæmpe spikes som følge af pludselige ændrede
strømme i trafoen (som følge af pludselige strømændringer på
forbrugssiden af trafoen). I praksis kan man benytte en kondensator
til dette.

Quoted text here. Click to load it
Ikke belastning, men til at dæmpe/kvæle den spike der opstår når man
slipper relæet, denne spike har jo modsat polaritet.

Mit bud, andre kan have en anden mening, sig frem.


/Hans

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
Glenn wrote:
Quoted text here. Click to load it

Jeg tror at forskellen er om transformatoren kan opfattes som værende  
strømstyret eller spændingsstyret. I praksis er en transformator en  
selvinduktion hvor der sker ændringer i magnetfeltet når strømmen i den  
ændres. Selvinduktioner har det med at modsætte sig ændringer i strømmen.

En lysnet-transformator er spændingsstyret. Den bruger kun den energi  
der skal til for at vende fluxen i kernematerialer når den er ubelastet  
(tomgangstab). Den sidder tværs hen over en spændingskilde og er  
ligegald med om den er bleastet elelr ej.

En ubelastet transformator der sidder i en anode eller collector sidder  
i serie med en strømkilde og er styret af strømmen der løber igennem den  
og kan opfattes som en spole hvor magnetfeltet i den modsætter sig  
ændringer i strømmen, og kan dermed lave nogle gevaldige  
spændingsspidser primærsiden når den søger at opretholde magnetfeltet i  
kernen og giver dermed anledning til spændingsspidser på anoden eller  
collectoren. Hvis transformatoren var belastet ville energien blive  
overført til belastningen på sekundærsiden.

Rør kan sikkert bedre tåle disse spændingsspidser end en transistor, men  
  i begge tilfælde er det en god ide at indbygge en vis  
minimumsbelastning. (Det er her påbudet om ikke at tænde for  
forstærkeren uden højttalere kommer fra. Til gengæld tåler den  
kortsluttet udgang uden at kny.)

Analogien er en relæspole hvor der oftest sættes en diode hen over  
spolen til at danne en belastning der afleder spændingsspidser der  
overstiger forsyningsspændingen når magnetfeltet i spolen ændres  
drastisk fordi strømmen igennem den afbrydes.
Kørt helt ud ad tangenten er der eksemplet med magnetspolen i en  
fjernskriver. Den trækker udmærket ved 10 volt men styres i praksis fra  
en spænding >100 volt igennem en faldmodstand. Derved bliver den  
strømstyret og reagerer hurtigere med ændringer i magnetfeltet når den  
skal trække eller slippe ankeret, hvilket er nødvendigt ved baudrater på  
mellem 50 og 110.

Ved indkobling af (store) lysnet transformatorer er der ofte en form for  
softstarter. I det små kan det være en VDR der snupper strømspidsen hvis  
indkobling ikke sker tæt på en nul-gennemgang, ellers ses ofte en stor  
modstang der er koblet i serie med primærsiden indtil ladekondensatoren  
er ladet nogenlunde op for at undgå at transformator, sikringer,  
ensretter og ladekondensator kommer hoppende ud af kabinettet for at se  
hvad der sker ;-)

/Lars

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
Den 25-04-2013 19:19, Glenn skrev:
Quoted text here. Click to load it


Det er ikke samme sag, - og gamle dages transistorforstærkere kunne også  
brænde af, hvis ikke belastningen var korrekt, - simpelthen fordi strøm  
og spændinger over komponenterne var beregnet efter at den ideelle  
belastning var tilstede, komponenterne var ikke særlig  
overdimensioneret, og at bygge sikringskredsløb var dyrt og kompliceret.  
Udgangstransformatorerne havde til formål at impedanstilpasse, - fx  
kunne en rørforstærker have en udgangsimpedans på 2 kOhm, og højttaleren  
var på 4 Ohm, så en tilpasning var nødvendig.

En transformator i en strømforsyning vil ubelastet fungere som en stor  
spole, og ja, den vil ved tilslutning og afbrydelse kunne give en  
strømpuls, men ikke noget der ligger ud over hvad transformatoren og  
andre komponenter i elsystemet kan klare. Derimod vil en transformator  
med efterfølgende ensretter og elektrolytkondensator ( som man byggede  
strømforsyninger standardmæssigt) kunne trække en voldsom strøm i et  
kort øjeblik, mens kondensatoren ladede op for første gang, så man var  
nødt til at sætte fx. et timer-relæ og en formodstand ind til  
beskyttelse det første par sekunder.

Relæ med diode har ikke noget med belastning at gøre, men dioden skulle  
kortslutte den strømpuls der opstod, når strømmen tilsluttedes eller  
afbrød til relæet, fordi relæspolen også fungerer som en spole, der kan  
producere en kraftig spændingspuls, der kan aflive den transistor der  
forsyner den.

Faktisk er det den puls, som man senere begyndte at udnytte til  
switching strømforsyninger, idet man kunne transformere op og ned uden  
at skulle igennem en jernkernetransformator. Her var man stadig et  
stykke vej fra at kunne få transistorer til at overleve 230 volt ++.

Idag kan halvledere sagtens fås til høje spændinger, derfor kan man  
"switche" de 50Hz i lysnettet op til nogle hundrede kHz, som kan  
transformeres i bittesmå ferritkernetransformatorer, og dermed lave  
effektive strømforsyninger i størrelse som en tændstikæske, hvor man med  
en jernekernetransformator som er nødvendig ved 50 Hz, skal have plads  
som i en skotøjsæske.

Man kan idag også med avanceret elektronik tænde og slukke  
kapacitive/induktive forbrugere i vekselspændingsforsyningen i 0  
V-overgangen fra positiv til negativ spænding, (eller omvendt), så man  
undgår disse strømpulser, der ellers ville give uønsket elektrisk støj.  
Til gengæld giver de høje frekvenser i switchmode strømforsyninger andre  
udfordringer mht. elektrisk støj, der skal afskærmes/dæmpes.

/Claus

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
Den torsdag den 25. april 2013 18.28.35 UTC+2 skrev Glenn:
Quoted text here. Click to load it
de  
Quoted text here. Click to load it
  
Quoted text here. Click to load it

Hej!
En ofte anvendt metode ved start af transformatorer er at starte i 2 trin,  
for at begrænse det store indkoblings strømstød. Det gøres simplest
 ved at serieforbinde en modstad, som så kortsluttes et øjeblik efter m
ed en timer.

Børge

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
Den 26-04-2013 19:01, Børge Larsen skrev:
Quoted text here. Click to load it
at begrænse det store indkoblings strømstød. Det gøres simplest ved at
serieforbinde en modstad, som så kortsluttes et øjeblik efter med en timer.
Quoted text here. Click to load it
Eller en nuvistor.

--  
Ha' det rart. Karsten H. (7870)

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
On 26-04-2013 19:57, Karsten H. (7870) wrote:

Quoted text here. Click to load it


Under ingen omstændigheder. Nuvistoren var et lille lavspændingsrør i  
metalkappe, som var egnet til brug i UHF antenneforstærkere i  
1955-1970'erne. Den fandtes både som triode og tetrode.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:6DS4NuvistorVacuumTube.jpg


Min fårste 70cm modtager var baseret på sådan een tingest i starten af  
1970'erne

Bo //

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
Den 29-04-2013 22:08, Bo Bjerre skrev:
Quoted text here. Click to load it
Nu var det absolut - og selvfølgelig ikke - sådan en, som du beskriver,  
jeg mente, men jeg mener at have set flere reklamer med sådan en dims,  
der udviser en "stor" modstand i kold tilstand og en lav modstand, når  
den bliver varm på grund af strømtrækket. I gamle brugte man en  
urdoxmodstand i serie med "U"-rør, hvor glødetråden jo havde en lille  
modstand i kold tilstand og en højere modstand ved glødetrådens  
driftstemperatur, så det udlignede hinanden.
--  
Ha' det rart. Karsten H. (7870)

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
Mon ikke Karsten mente en Termistor/PTC modstand?

mvh
HEME


Quoted text here. Click to load itRe: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?


"Hansen"  skrev i meddelelsen  

Mon ikke Karsten mente en Termistor/PTC modstand?

mvh
HEME

------------------------------------------------------------------------------------
Hej Alle
Jeg tror nærmere det er sådan en her (varistor)
http://da.wikipedia.org/wiki/Varistor
m.v.h Claus


Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
Den 30-04-2013 13:21, Claus skrev:
Quoted text here. Click to load it
------------------------------------------------------------------------------------
Quoted text here. Click to load it
Bare man nu kunne huske, men jeg har set reklamer med billeder af trafo  
+ dimsen, der nok nærmere er en NTC-modstand - altså negativ  
temperaturkoefficient.

Men jeg er absolut lydhør over for korrektioner.

--  
Ha' det rart. Karsten H. (7870)

Re: Slukke ubelastet transformator? Overslagsinducerende?
On 30-04-2013 00:54, Karsten H. (7870) wrote:
Quoted text here. Click to load it

YES: en MOV, Metal-Oxid-Varistor bruges ofte som transienslukker.


Bo //


Site Timeline