RJ45-tester

Eg byggde ein RJ45-tester:

555 + 4bits teller+dekoder, og så 8 lysdioder i andre enden. Det fungerde godt ved pressing av patchkabler, men eg gav den bort, og eg må bygga meg ein ny, og tenker meg:

Sett ein loopbak i eine enden par 1 og 2 til 2 og 4. Send pulser inn på kvar enkelt leder og observer lysdiodane. Det skal vera svært galt kopla om blinketakten ikkje avslører feil?

Det kan realiserast med ein 8 pins AVR som har intern oscilator.

Om eg så velger ein kraftigare CPU, er det mulig å bygga ein meir "intelegent" testbox. Testsettet skulle også ha dekka behovet for å testa kabelopplegg i hus, der mennesker med mindre kunskaper kar kopla, og då ville det vera bra om eg kunne bruka fleire "loopback" plugger, for å testa fleire strekk i slengen.

Kven har forslag til gode testalgoritmer?

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.