Programmering af UART 16550

Hej gruppe,

jeg forstår ikke helt funktionsmodellen af transmit FIFO'en i 16550 UART'en. Jeg har prøvet flere forskellige metoder, men ingen af dem fungerer.

Jeg ønsker at anvende UART'en i polled mode, men desværre giver dette nogle problemer når jeg samtidig ønsker at anvende FIFO'en for transmittering? Kan det passe at man kun kan tjekke om FIFO'en faktisk er tom eller at der er overflow? Det jeg ønsker er, at tjekke om der er plads i FIFO'en inden jeg skriver

- altså, at undgå et overflow (for hvilke data slettes så?), men stadig anvende UART'en uden at skulle anvende interrupts!

Indtil videre har jeg prøvet med bit 5 og 6 i LSR (Line Status Registeret), men intet virker!

På forhånd tak for hjælpen!

Med venlig hilsen Preben Holm

Reply to
Preben Holm
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.