PIC interrupt og omdefinering af port

Jeg skal fange nogle pulser med en PIC16F84.

Jeg forestiller mig PORTB.RB0 kan bruges hertil og ved hver puls generere et interrupt.

Men i anden sammenhæng omdefineres PORTB og RB1...RB7 bruges til andet - f.eks. skifter fra at være INPUT til OUTPUT og omvendt.

Hvad skal jeg passe på i den forbindelse, så jeg ikke resikerer, at PORTB.RB0 mister nogle pulser ?

Er der noget, som kan give nogle hints i den forbindelse ?

Jg regner også med at få brug fra prioriterede interrupts - kan man overhovedet det, altså medens én interruptkode køres, kommer et andet interrupt med højere prioritet, og så må første interruptkode afbrydes - kan sådan noget overhovedet styres ?

Mvh KS

Reply to
KS
Loading thread data ...

"KS" skrev i en meddelelse news:41a4de9e$0$86697$ snipped-for-privacy@dread11.news.tele.dk...

Hvis du ikke vil miste pulser så skal du bruge den indbyggede counter. Du kan ikke prioritere interrupt, så skal der en extern interruptcontroller på og så er ideen med en PIC ligesom væk.

-- Tom

Reply to
Tom

"Tom" skrev i en meddelelse news:41a50280$0$158$ snipped-for-privacy@dtext02.news.tele.dk...

Den havde jeg jo regnet med jeg skulle bruge til tidsmåling mellem pulserne !

Hvad kan jeg så bruge der ?

Mvh KS

Reply to
KS

"KS" skrev i en meddelelse news:41a5df43$0$86753$ snipped-for-privacy@dread11.news.tele.dk...

En af de andre countere, der er vist 2 countere i en 16f84, ellers må du tage en lidt større pic som har nogle flere countere.

-- Tom

Reply to
Tom

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.