MCS-51

Selv om det meste i 8 bit microcontroller segmentet idag omhandler Atmel AV R og Microchip PIC synes jeg dog stadig det er sjovt at vende tilbage til M

l AT89C52 og Cypress EZ-USB (CY7C68014A). De anvendes stadig i meget udstyr idag..utroligt nok.

mbler (pga. stor erfaring!)....ellers laver jeg alt i C.

Jeg anvender Keils programpakke.

Er der open source alternativer (Assembler/C-Compiler/Linker) ?

Reply to
hanzimand
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.