MAX232

MAX232 skall ha 1uF kondensatorer, men nå har jeg ikke nok slike. Derimot har jeg overflod av 10uF. Jeg bruker 1 uF til charg pumpen, men de rene filterkondensatorene må kunne erstattes med 10 uF. Tenker jeg rett?

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Ja.

// Per.

Reply to
Per Jensen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.