J-FET, VCC?

LED fotosensor.

J-FET (med pila inn til G VCC = 9V LED i lederetning, fra G til GND. D til VCC S via 47K til GND og via 47K til - inngang på 1458

1458, ut til inn- via 1M Inn+ til midtpunkt på pot, 100K mellom VCC og GND.

Denne koplinga skal gi fra 7 - 2 V ut.

Kan VCC endrast til 5V, eller er der ei 7V grense som gjer seg gjeldande?

Rotekassen min har ingen FET, derfor kan jeg ikke forsøke :-(

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Er det en opstilling med lysdioden som lysmåler/fotodiode?

Fet-transistoren er en højimpedanset spændingsfølger hvor der er fra en halv til et par volt mellem G og S. Den burde kunne erstattet af en OPAMP, enten bipolar eller med Fet-indgang. Det er vigtigt at indgangene kan arbejde til ned omkring minus-forsyningen. Jeg nævner dette fordi der findes to slags op-amp'er: dem hvor indgangene kan arbejde fra 2 volt over minus-forsyningen til lidt over plus-forsyningen, og dem og fra under minus-forsynligen til et par volt under plusforsyningen.

JEg forstår ikke rigtigt dit spørgsmål. - ??? - Udgangen kan kun antage spændinger imellem minus og plus-strømforsyningens spændinger, så det giver sig selv. Vcc = 7V -> max Vout = 7V..

/Lars

Reply to
Lars Peter Larsen

gjeldande?

Ja, der det som er problemet.

Det blir å gå utenom problemet. Spørsmålet mitt koker egentelig ned til: "Vil LEDen + J-FETen fungere ved VCC = 5V".

OPAMPen, 1458, er bare en vanlig forsterker med gain ca 20.

Implisitt avdekker spørsmålet min manglende kunskap om J-FET generellt.

HM

Reply to
Harald Mossige

Ja, jeg tror det vil virke - hvis du vælger en fet-transistor med lav cut-off spænding.

På en N-kanal J-Fet-transistor er gate er altid negativ i forhold Sourcen. Derfor bliver source væsentlig højere end de antagelig to volt lysdioden vil generere - den bliver nærmere 5 - 6 volt afhængigt af cut-off spændingen. Med en source-modstand på 47Kohm (ca 0,1mA) er Fet'en tæt på at være kørt off.

Transistoren skal have en vis mindste spænding over sig for at det er spændingen over gate og source der styrer strømmen igennem den istedet for spændingen over source og drain. Den skal gerne have mindst 1 - 2 volt over sig ved strømme under 1 mA.

Ved at vælge en transistor med lav Cut-off spænding, f.eks BF245A der har en cut-off spænding på godt et par volt, sænkes spændingen på source i forhold til stel, og så kan opstillingen køre ved en lavere forsyningsspænding. Databladet viser at BF245A kan arbejde ved omkring en volt imellem source og drain når der løber godt 0,1mA i den.

Der er plads til lidt eksperimenter: Ved at mindske source-modstanden øger du strømmen (og desværre også strømforbruget) men mindsker spændingen imellem gate og source yderligere og dermed også kravet til en høj forsyningsspænding. For BF245A ændres gate-source spændingen fra 2 til 1 volt ved at øge strømmen til 1mA - Til gengæld skal der så gerne være 3 volt over transistores source og drain istedet for godt 1 volt.

/Lars

Reply to
Lars Peter Larsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.