Hvorfor Interlace PAL?

Hvorfor lavede man i sin tid PAL standarden interlaced?

Det forekommer at være lige så let at lave 50 hele frames (progressivt) som

50 halve.

--Michael

Reply to
Mic Holm
Loading thread data ...

Mic Holm skrev :

som

Interlaced stiller mindre krav til billedrørets hurtighed og det giver et blødere billede. Min første computer farvemonitor (iøvrigt en LiteOn fra '93) kunne køre

800x600 non-interlaced og 1024x768 interlaced. Du skal tænke på at TV standarden er gammel og det var vanskeligt = dyrt at lave et hurtigt nok billedrør så man valgte den simple løsning.
--
Med venlig hilsen

Michael Lund Sørensen
 Click to see the full signature
Reply to
Michael Lund Sørensen

Jeg mener nu mere det er et båndbreddeproblem når signalet skal sendes.

--
 Med venlig hilsen,  Ove Kjeldgaard,  nospam AT privat DOT dk
 Natur og Friluftsliv:
Reply to
Ove Kjeldgaard

det

kunne

vanskeligt =

Det ville også kræve dobbelt så hurtig liniefrekvens og dobbelt så meget båndbredde for hver kanal.

--
Ulrik Smed,
Denmark, Aarhus
Reply to
Ulrik Smed

Du mener at interlace tillader en længere efterglød? - Eller hvordan skal det forståes?

Jeg tænkte at der var noget med de 50Hz som er i strømmen indover?

--Michael

at

Reply to
Mic Holm

"Mic Holm" skrev i en meddelelse news:bobe0t$2o76$ snipped-for-privacy@news.cybercity.dk...

som

Hej! Blot lige den bemærkning, udover det der er omtalt af andre, så har interlacing'en jo ikke noget at gøre med PAL-systemet. TV-standarden med de

625 linier interlacet blev jo opfundet adskillige årtier inden man hægtede farver på. Husk på, at man jo havde det problem der midtsidst i 1960-erne, at farvesystemet jo skulle være kompatibelt med de mange sort/hvide modtagere som dominerede markedet. PAL-systemets styrke ligger forresten i, at f.eks. fasefejl i transmissionen undervejs fra sender til modtager ikke omsættes til en farvenuancefejl, men til en farvemætningsfejl modsat det amerikanske NTSC-system("Never The Same Color"... :-)) )

Det var bare lige det...

Fortsat god aften!

Mvh, Torben Wridt.

Reply to
Torben Wridt

Men det ville kræve dobbelt så stor båndbredde.

--
Kåre
Reply to
Kåre Nejmann

Hej Preben,

Læs fx. på:

--
Venlig hilsen,
Søren
 Click to see the full signature
Reply to
Søren

Mic Holm skrev :

Næe som Ulrik skriver er det liniefrekvensen og jeg køber også gerne Ove's båndbredde. TV'et blev lavet da elektronik ikke var hvad det er i dag. Mit første fjernsyn - et B&O Capri - var med dejlige varme radiorør !

--
Med venlig hilsen

Michael Lund Sørensen
 Click to see the full signature
Reply to
Michael Lund Sørensen

Et TV billede består af 25 hele frames/sek. Det er dog ret usmart at vise 25 billeder/sek på et billedrør, da det vil være næsten uudholdeligt at se på (det blinker for langsomt). Derfor delte man billedet op i lige og ulige linjer og viste dem efter hinanden, så fjernsynet blinkede med 50Hz i stedet for.

--
signing off.. Martin Sørensen
Reply to
Martin Sørensen

Jeg kan prøve med lidt hjælp fra denne side:

formatting link

Eller billedet alene:

formatting link

Lidt nede vises hvordan strålen afbøjes så den dækker hele skærmen. De blå streger viser de linier der er synlig på skærmen, og efter hver linie er der en horisontal synk. impuls som slukker strålen og sender den tilbage til venstre side, vist med stiplet rød. Når der så er tegnet alle linierne kommer vertikal synk. impulsen som også slukker strålen og sender den tilbage til toppen af skærmen.

Ved interlaced sker der det samme som ovenfor med de ulige linier i første halvbillede, og næste halve billede rykkes en halv linieafstand ned, så de lige linier tegnes mellem de ulige fra første halvbillede.

Om et billede er interlaced eller ej bestemmes faktisk af det der sender billedet. Og hvis jeg husker rigtigt så var gamle komputere og spillemaskiner med tilslutning til TV _ikke_ interlaced - et noget grovere billede men uden det flimmer som der altid vil være ved interlaced.

Der er så en masse detaljer i opbygningen af horisontal og vertikal synkroniserings impulserne, bl.a. så man kan bibeholder horisontal impulserne mens den meget længere vertikale impuls bliver sendt.

--
 Med venlig hilsen,  Ove Kjeldgaard,  nospam AT privat DOT dk
 Natur og Friluftsliv:
Reply to
Ove Kjeldgaard

Ok, god forklaring..

Men hvordan "ved" skærmen hvor langt henne på linien man er? Hvis man kører med lavere opdateringshastighed vil man jo ikke være ligeså hurtig til at fylde skærmens linie ud som hvis man kører med høj opløsning. Jeg har lidt svært ved at se hvorledes skærmen så kan detektere hvor på skærm-linien den enkelte farve skal tegnes?

Mvh / Preben

--
If your Dell laptop is unstable, try change the power supply - it works!
But the Dell will still stink! Nothing can change that!!!
Reply to
64bit[at]mailme[dot]dk

"64bit[at]mailme[dot]dk" skriver:

Man kører altid med samme opdateringshastighed, nemlig 25 Hz for billede og 625 linjer, og dermed en linjefrekvens på 15625Hz.

Forskellen mellem 2 syncpulser = tiden det tager at scanne hen over skærmen. Nåt tiden for en scanning kendes, kendes punktet, hvor strålen rammer fosforlaget på et givent tidspunkt, da tiden fra syncpuls også kendes.

Forvirret ?

TV er forbandet simpelt, når man kender teknikken :-)

Klaus

--
Se på http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
det er Modelbane Europas hjemmeside
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.