EAGEL-Projects?

Ny EAGEL-instalasjon, ny PC, nytt OS,(WINXP).

Jeg benytter denne filestrukturen på maskinen:

C:\APL\EAGEL ; APL, her legger jeg alle brukerprogrammene \Studio \WINAVR

C:\Projekt\[prosjektnavn]\EAGEL \AVR \Doc

Hvordan får jeg EAGEL til å peke på /dette/ projekt-directoryet?

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Harald Mossige skrev:

i version 4.16r2 light til linux, er det på "hovede-vinduet" (control panel", i options->directories :-)

/Jan Rasmussen.

Reply to
Jan Rasmussen

Jan Rasmussen skreiv:

Å søren; eg leita i WIN-kontrolpanelet, det var EAGEL sitt!

Takk.

HM

Reply to
Harald Mossige

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.