Simpelt modstandsspørgsmål

Jeg skal bruge en modstand der er 'mest' temperaturuafhængig. Den skal kunne holde til 2W ved 3,3 Ohm

Er det ikke 'trådviklet' jeg skal gå efter ? Hvis vi snakker alm. hobby elektronik.

Venligst, Bo Andersen.

Reply to
Bo Andersen
Loading thread data ...

Bo Andersen skriver:

Nej, du skal gå efter en 5W. Om det er tråd eller cement er lige meget, bare den kan komme af med varmen.

Klaus

--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

jo.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.