vivax tv kako do sheme!!

Dobih na poklon vivav tv model TV-2901SF ali bih ga prvo trebao popravit,problem je u tome ¹to je slika na tv pretamna i nekako baca na zeleno i tako tv radi par minuta ,a onda slika jednostavno nestane tj ekran pocrni ,a zvuk i dalje radi.Ja nebudi lijen i otvorio mu utrobu i vidim da su na onoj ¹tampanoj ploèici koja se ubada direktno na katodnu cijev (oznaka na ploèici je PHO2FCRT-1.PCB) izgorila dva otpornika oznaka R917 i R918 i jedna dioda oznake VD912.Bio bih zahvalan ako netko ima mo¾da shemu tog tv-a pa da mi vidi koje su vrijednosti nabrojenih djelova pa mo¾da uspijem tv i popravit ako nije jo¹ ¹ta oti¹lo skupa sa ovim djelovima

Reply to
cici
Loading thread data ...

VD912 = BAV21 R917 = 220ohm R918 = 1,5K

--
Raven
remove NOSPAM from mail
 Click to see the full signature
Reply to
Raven

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.